L’estona del café

És un projecte que pretén crear grups d’ajuda mútua per a persones que son cuidadors no professionals i que tenen al seu càrrec persones dependents . Aquest projecte està creat per:

PROGRAMA: “CUIDEM AL CUIDADOR”

INTRODUCCIÓ

Esperem  facilitar un espai on les persones cuidadores no professionals puguin compartir els seus temors i preocupacions a partir de les seves pròpies experiències.

OBJECTIUS

  • Enfortir l’autoestima de la persona cuidadora i, així mateix, el reconeixement a la tasca que porta a terme.
  • Donar eines i recursos personals per fer front en l’atenció cap a la persona depenent a qui cuida.
  • Fer prevenció perquè la persona cuidadora no arribi a situacions de saturació extrema.
  • Fer  evident la importància del fet  de gaudir de moments de lleure i de vida social de la persona cuidadora.

METODOLOGIA

A partir d’unes idees o informacions generals sobre el tema a tractar s’incentivarà la participació activa, es defugirà en tot moment de fer una presentació magistral i es fomentarà la relació i la conversa entre els propis assistents.

A QUI VA DIRIGIT?

A les persones que a casa seva són els cuidadors principals d’una persona  en situació de dependència.
Els participants han de tenir interés en compartir vivències i participar respectant,  però,  les diferents opinions, formes de ser i cultures.

ASPECTES PRÀCTICS DE LES SESSIONS

Les sessions, mensuals,  tindran dos hores de durada. Els  aspectes més logístics i de calendari es concretarien amb els diferents intervinents.
El numero de participants adient pel bon funcionament del projecte és de quinze.

PRESSUPOST

Pago per sessió  (a negociar).
Aquelles altres despeses, mínimes, que es puguin originar per la bona marxa del projecte s’haurà de fer càrrec l’entitat col·laboradora o, en moments puntuals, les pròpies participants.